График СФО

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕСИИ  НА УЧЕНИЦИ

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

сесия януарска – редовна от 12.01.2017г.  до 27. 01.2017 г.

   юнска- поправителна от 10.06 до 25.06. 2017г.

                 септемврийска- поправителна от 05.09 до 20.09. 2017г.

/по чл. 40, ал. 7 от Наредба №11/01.09.2016 г. за системата за оценяване/

 

ИЗПИТ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

 

НАЧАЛЕН ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

СРОК И МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА /

Български език и литература

 

12.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

16.01.17г.

Инф. табло

Английски език

 

 

13.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

17.01.17г.

Инф. табло

Математика

 

 

16.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

18.01.17г.

Инф. табло

География и икономика

 

17.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

19.01.17г.

Инф. табло

ХООС- 7-8 кл.

 

ЧП- 5-6 кл.

18.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

20.01.17г.

Инф. табло

Физика

19.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

23.01.17г.

Инф. табло

Биология и здравно

20.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

24.01.17г.

Инф. табло

История и цивилизация

23.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202

25.01.17г.

Инф. табло

Изобразително изкуство

24.01.17г.

13.30 ч.

К-т ИИ

26.01.17г.

Инф. табло

 Технологии- 8 кл, ФВС-5-7кл.

25.01.17г.

13.30 ч.

Стая 202/ физ. салон

27.01.17г.

Инф. табло

Музика

26.01.17г.

13.30 ч.

К-т Музика

30.01.17г.

Инф. табло

Информационни технологии

27.01.17г.

13.30 ч.

К-т ИТ

31.01.17г.

Инф. табло

 

 

ДИРЕКТОР: ……………………

(Румен Петков)