10 години успешно Гражданско образование в ОУ"Васил Левски"

Участие  в Националните олимпиади по Гражданско образование

І и ІІ възрастова група –  76 проекти достигат до заключителния кръг.

Завоювани  10 призови места – 3 – първи, 2 – втори и 5 – трети места.

 Във всички спечелени проекти до 3-то място , учениците са получили парични стипендии. Така се създават традициите...Успех на следващите участници.

 

Година

Училищен кръг

 Национален кръг

2008 година  Бургас

9 проекти

3 проекта

2009 година  Варна

10 проекти

6 проекти

2010 година  Плевен

15 проекти

11 проекти

2011 година  Правец

22 проекта

10 проекти

2012 година  София

23 проекта

12 проекти

2013 година  Враца

23  проекта

9 проекти

2014 година  Кюстендил

21 проекта

12 проекти

2015 година  Шумен

21 проекта

5 проекти

2016 година  Търново

8 проекти

4 проекта

2017 година  Сандански

9 проекти

4 проекта

2018 година  Русе 13-15ІV

14 проекти