Националния литературен конкурс

06.11.2013 19:42

Ученици от основно училище “Васил Левски” град Враца - победители в Националния литературен конкурс

„Сребърна – птици и хора”

Организиран от  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, посветен на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

ІІ ра възрастова група, жанрове „Разказ, есе”:

  

І во място: Паола Димитрова, ОУ „Васил Левски” гр. Враца;

                                есе

Поощрителна награда:

Ивет Ненкова – ОУ „Васил Левски” гр. Враца;

есе птиците са като хората..."