Общоучилищни  културни  и спортни прояви и дейности 

 

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР            

УЧЕБНАТА 2009 - 2010 ГОДИНА

I СРОК   -  15.09.2009 - 28.01.2010 г.

II СРОК  -  01.02.2010 - 15.06.2010 г.

 

ВАКАНЦИИ

24.12.2009 - 03.01.2010 г. - Коледна ваканция

29.01.2010 - 31.01.2010 г. - Срочна ваканция

01.04.2010 - 11.04.2010 г. - Пролетна ваканция 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ

01.11.2009 г.   -   Ден на Народните будители

Национални и Официални празници на РБългария