ВАЖНО!

Уведомяваме ученици и родители за временно прекъсване на учебните занятия, поради висок процент заболеваемост на 1 и 2 февруари.
Учениците ползват междусрочна ваканция на 5 и 6 февруари и са на училище на 7 февруари ( сряда) със седмичното разписание за втори учебен срок.
От ръководството на училището.