История

13.09.2009 17:28

 

 

ИСТОРИЯ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ВРАЦА

 

Училището е открито на 15.09.1922 година в квартал „Метковец” в частната къща на Иван Н. Минков.

Училището носи името на една от най – обаятелните личности на Възраждането, на най – честните и предани синове на България – Васил Иванов Кунчев / Левски /.

През 1939 година е построена сградата на училището с доброволен труд на хората от Метковец. Дворното място от 400 кв.м. е дадено от Фило Пенов.

За учебната 1940 / 1941 година училището се премества в новопостроената сграда.Първите учители са Цветко Младенов, Тодорка Коритарска, Елена Руменова, Костадина Дуранкиева.

До 1950 година сведенията за училището са оскъдни.

1945 – 1950 година директор на училището е Николина Дочевска.

От 1 септември 1950 година в продължение на 24 години директор на училището е Тодор Петров Кечев, направил значителни подобрения на материалната база. През 1952 година училището става собственик на дворното място 5230 кв.м. Оформя се опитно поле и физкултурна площадка.

От 1958 /1959 година училището е със самостоятелни паралелки.

През 1962 г. към училището е открита полудневна детска градина.

На 15 септември 1970 година училището се пренася в нова сграда в квартал „Младост” / настоящата /.

На 19 февруари 1972 година училище „Васил Левски” празнува своя половинвековен юбилей. Наградено е с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен.

От 15 септември 1974 година началното училище прераства в основно с 15 паралелки начален и 5 паралелки V и VІІІ клас. За директор е назначена Гергана И. Маринова.

През 1977 година за първи път се завършва VІІІ клас.

През есента на 1989 година училището подписва договор за сътрудничество с договор с училище „Дмитрий Косаренко” от град Суми.

През 1989 година 20 деца и 3 – ма учители посещават град Суми, а през месец април 1990 година училището посреща гости от град Суми.

През 1991 година е открита паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство в първи клас.

От 06.11.1992 година директор на училището е Снежана Ангелова Минковска.

През 1994 година се получават първите международни награди от паралелката с разширено изучаване на изобразително изкуство.

От 13.09.1995 година до 13.12.1995 г. временно изпълняващ длъжността е Стела Петрова Димитрова.

На 14.12.1995 година до 14.09.2000 година директор на училището е Незабравка Владимирова Белева.

От учебната 1997 / 1998 година в училището е открита паралелка в първи клас с ранно чуждоезиково обучение.

От 14.09.2000 година временно изпълняващ длъжността директор е Петя Цветанова Иванова.

От 01.06.2006 година ОУ „Васил Левски” е наградено с наградата на гр. Враца за високи постижения в учебно – възпитателния процес и за дейно участие в обществения живот на града. Същата година Димитър Иванов Миленов е награден за `учител на годината` в направление „Изкуство и спорт”.

На 15.09.2002 година ОУ „Васил Левски” отбеляза своята 80 – годишнина. До входа на училището е поставена мраморна плоча.

На 16.09.2002 година училището е наградено с Диплом за „Благоустроена и добре поддържана училищна база” от Общинския преглед за красива и благоустроена Враца.

На 30.10.2002 с тържествен концерт е отбелязан 80 – тата годишнина на училището. На концерта присъстват много гости – представители на Областната и Общинска администрация, директори на учебни заведения, гости от Испания и Румъния, бивши директори, учители, ученици, много родители и настоящи ученици, общественост.

На 16.09.2003 година училището отново е наградено с Диплом за „Благоустроена и добре поддържана училищна база” от Общинския преглед за красива и благоустроена Враца.

През м. април 2003 година е спечелен Проект към МОСВ „Чиста природа, чисто училище, здрави деца” за 1930 лева. В парка до стадиона е изградена „пътека на здравето” – монтирани са баскетболни табла на различна височина – за спортуване на хора в неравностойно положение, гимнастическа греда – за занимания на открито на деца с гръбначни изкривявания, оформяне на кът за отдих, монтирани са пейки, поставени са кошчета и др.

През учебна 2004 / 2005 година са проведени много мероприятия:

          Хепънинг за 1 ноември. Мероприятието е посетено от Николай Василев – вицепремиер, от депутатите Веселин Близнаков, Тошо Пейков и Лиляна Кръстева, както и областния управител Лъчезар Борисов.

От 15 до 19.11.2004 година – седмицата на семейството;

На 05.05.2005 година фолклорен празник.

Отново присъстват много гости – депутати, зам.областни управители, зам.-кмет по образованието;

Активно включване в Деня на Европа – 9 май.

На 24 май е проведен хепънинг с паралелки по изобразително изкуство и участие в общоградското тържество. За учител на годината е отличен Първан Димитров - направление „Изкуство и спорт”.

За първа година Враца е домакин на Асамблеята „Знаме на мира” – всички първи места в областта на музиката и изобразителното изкуство са спечелени от наши ученици.

 

Учебна 2005 / 2006 година

В националния събор „Съхрани българското, бъди българин” и среща с президента вземат участие 4 ученици и 2 – ма преподаватели по ФВС.

Отбелязването на патронния празник е съпроводено с много мероприятия. За първа година училището е поканено за участие в национален турнир по футбол в гр.Ловеч за училища, носещи името на Васил Левски.

На 22 март в Народното събрание е открита изложба на тема „Младостта и природата”. От нашето училище са изложени 9 рисунки, а 4 деца присъстват на откриването й.

На 23 май учениците посрещат с много настроение футболиста Мартин Петров

На Асамблеята „Знаме на мира” – София малките художници спечелват четири първи места.

На 24 май с наградата на кмета е отличен ученическия колектив на училището.

Приключва работата по проектите по програма ФАР към ЕС „Да преодолеем отчуждението” и „Училищно оборудване”.

През годината са проведени много викторини, състезания и хепънинги.

 

Учебна 2006 / 2007 година

През лятото е направен основен ремонт на кабинета по физика и на 3 – те стаи на първи клас, нови стенописи, доставено е ново оборудване, както и монтирани бели дъски.

Открит е нов компютърен кабинет. Във всички класни стаи са поставени рекламни материали за България и Европейския съюз.

Преасфалтирано е волейболното игрище и площадката пред входа на училището.

Освен многото мероприятия по случай патронния празник на училището – 19 февруари е подредена и изложба в Министерството на икономиката и енергетиката.

В националното състезание „170 години от рождението на Васил Левски”, проведено във Военноисторическия музей София, отборът от VІІ клас заема VІ – то място.

Годината е изпълнена с много състезания, участия в различни мeроприятия, хепънинги, екологична дейност – маркиране на вековни дървета и въвеждане на разделно събиране на отпадъци, съвместно с „Еко – пак”.

По случай 24 май учителският колектив на училището е награден с наградата на кмета, а Татяна Сандова е номинирана за„Учител на годината”.

50 деца от ІІ – ІV клас се включват в програмата на ДАМС „ Научи се да плуваш”.

Училището работи по осем проекта.

Училището е дом на просветление…, а просветлението е отношение към всичко, което правим. То няма да промени външния свят, но ще промени начина по който възприемаме света.

 Времето тече… „ Времето е в нас и ний сме във времето…”Нашето време в пространството , наречено Живот. А животът в училище е история! История на обичта и всеотдайността към децата. История на свято минало, настояще - с натрупан опит, професионализъм и готовност да посрещнем предизвикателствата на бъдещето, които стоят пред всички ни, прекрачили прага на обединена Европа.

 

Учебна 2008 / 2009 година

През учебната година учениците в училище са 463, разпределени в 21 паралелки.

Начален етап – 11 паралелки           Прогимназиален етап – 10 паралелки

През годината са разкрити 3 полуинтернатни групи:

Сформирани са групи по ЗИП и СИП според желанията и интересите на учениците.

Броят на завършилите основно образование ученици са 33. Всички те са продължили обучението си в ПГ или СОУ.

Педагогическият колектив има следните отличия:

Грамота „Неофит Рилски” – Директор – Петя Иванова;

Грамота от СРСНПБ           - Директор – Петя Иванова;

Грамота за постигнати успехи в УВР – Милена Ангелова / преподавател БЕЛ /;

Грамота за постигнати успехи в УВР – Татяна Сандова / История и цивилизация/.

През учебната година учениците активно участваха в регионални, национални и международни конкурси като заеха призови места.

          На 19 февруари бе отбелязан патронния празник на училището. Няма думи, с които да се опише най-святата личност в историята ни. Положените на паметника цветя, думите, изречени в този ден, разпалиха онази скрита искрица родолюбие, която всеки от нас носи дълбоко в сърцето си.

          По случай 24 май – денят на българската просвета и култура – на концерт и държавен прием е поканена Милена Ангелова. Същата е номинирана за `учител на годината`.

Учебната година е изпълнена с много състезания и участия в различни мероприятия.

През годината бяха разработени и утвърдени следните проекти:

НП „С грижа за всеки ученик” за обучение на талантливи ученици и на ученици за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка

НП „Училището– територия на учениците”

Модул „Ритуализация на ученическия живот”

Проект „Многообразието ни обединява” – изработване на униформи за вокална група.

Проект на сдружение „Алианс Балкани”

Проект „Матра” – Рани възможности за качествено образование на ромските деца

През учебната година бяха осъществени дейности по подобряване на МТБ

-        частичен ремонт – подмяна на дограма, външно саниране и боядисване, подмяна на вътрешно осветление, нова абонатна, изолация на покрива – финансиране от Министерството на икономиката и енергетиката – фонд Козлодуй

-        цялостен ремонт – изградена бе столова - финансиране по ОП „Оптимизация на училищната мрежа” – Община Враца.

 

Учебна 2009 / 2010 година

През учебната 2009 / 2010 година общият брой на учениците е … в дневна форма на обучение. Сформирани са … паралелки.

     Ръководството на училището търсят разнообразни форми за създаване на все по-благоприятни условия за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес.

     30.10.2009 година – един тежък ден за училището и обществеността във Враца. Загубихме скъп човек. Човек, който излъчваше доброта и обич. Загубихме ръководител, колега и приятел. Винаги ще пазим в сърцето си обаянието, чувствата и мислите за Петя Иванова.

     От 02.11.2009 до 16.11.2009 година за временно изпълняващ длъжността `директор`  е Николина Христова Петкова.

     На 17.11.2009 година директор на училището е Румен Христов Петков.