Общинско ученическо състезание „Истината е свята, свободата е мила" - да се гордеем с Ботев!"

28.05.2012 21:04

Общинско ученическо състезание

„Истината е свята, свободата е мила" - да се гордеем с Ботев!"

 

                На 28 май 2012 година  в голямата зала на Младежки дом –Враца се проведе ученическо състезание. В него се включиха   9 отбора -  два от ЕГ „Йоан Екзарх" и по един от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий"Враца и с. Девене, СОУ „Васил Кънчов", ОУ „Васил Левски", СОУ „Христо Ботев", СОУ „Отец Паисий", ОУ „Христо Ботев" - с. Баница.

              Общият брой на децата участници е 27. Журито  на състезанието в състав Румяна Цветкова и Петя Николаева - експерти в РИО на МОН, и Силвия Врачовска - директор на Регионална библиотека „Христо Ботев" – Враца оцени отговорите на Диана Иванова, Албена Георгиева и Никол Колева със съответно 15, 17 и 14 точки.

Това отреди за отбора на училище „Васил Левски” 5 място в крайното класиране.